Reporážní a sportovní fotografie

Česká tisková kancelář
Národní tisková a informační agentura, jejímž posláním
je poskytovat objektivní a všestranné informace.
www.ctk.cz

Denik sport
Jediný sportovní deníky vycházející v České republice.
aktuální informace ze sportu doma i ve světě.
www.deniksport.cz

Náš Zlín.cz
Časopis pro krajské město Zlín. Rozhovory, praktické informace,
kulturní a sportovní servis, soutěže o zajímavé ceny.
www.naszlin.cz

Zlínský deník
Každodenní informace a zprávy ze Zlína a okolí.
Nejdůležitější události z jednotlivých obcí.
www.zlinsky.denik.cz

Magazín Zlín
Magazín Zlín je oficiálním měsíčníkem Magistrátu města Zlína.
Je zdarma distribuován do všech domácností na Zlínsku.
http://www.zlin.eu/